Események

« 2018.03. »
hkszecspszov
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Támogató

UMFT

 

DPR

 
Tehetséggondozás az Alkalmazott Bölcsészeti Karon

Paideia címmel évente két megjelenéssel a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kara folyóiratot ad ki 2007 óta (Felelős kiadó: Dr. Barkó Endre, dékán, Felelős szerkesztő: Dr. Szarvák Tibor, egyetemi docens). A folyóiratban hallgatói TDK munkák, versek rendszeresen megjelennek.

Ígéretes hallgatói munkákat nyilvánosan meghirdetett pályázatokon is elindítunk. Egy legutóbbi ilyen projekt keretében a Debreceni Akadémiai Bizottság tudományos utánpótlás pályázatán nyert egy hallgatónk Jászapátiban végzett roma közösségek és a vallás című dolgozatával.

A karon elindult egy hallgató a hallgatóért elnevezésű tutori/mentori hálózat, amelynek motorja a hallgatói önkormányzat.

További fontos jellemzők:

  • Differenciált óravezetés;
  • Tehetséggondozó tevékenységi körök működtetése: TDK munkára történő felkészítés, pályaművek készítésének támogatása.
  • Tehetséges diákok bevonása a szemináriumi és előadás tevékenységköreibe.
  • Tanulmányi versenyekre történő felkészítés: matematika, neveléstörténet, tanítási versenyek.
  • Tanulócsoportok kialakítása, a tehetséges hallgatók monitori tevékenységének szervezése.
  • Kutatószoba létesítése, ahol a hallgatók archív anyagból helytörténeti kutatásokat végezhetnek.

A pályázó elmúlt két országos diákköri konferencián elért eredményeinek bemutatása, a XXX. OTDK-ra nevezett diákok száma

Intézményi TDK tanéve Szekciók száma Bemutatott pályamunkák (db) Pályamunkát készítő hallgatók száma Szekcióbírálók, szekciótagok létszáma OTDK-n előadott dolgozatok
2006/2007 1 4 4 8 ?
2007/2008 1 2 3 8 0
2008/2009 1 11 11 15 4
2009/2010 1 8 8 11  
3 év átlaga 1 7 7,3 11,3  
2010/2011 1 6 6 9 6

OTDK helyezések:

  • XXVII. OTDK (2005) Tantárgypedagógiai szekció: 3. helyezés (Illés Roberta és Varga Veronika)
  • XXVIII. OTDK (2007) Tantárgypedagógiai szekció: 3. helyezés (Kiss Viktória)
  • XXIX. OTDK (2009): 4. helyezés (Tekse Balázs)
  • A XXX. Jubileumi OTDK-ra a SZIE ABK 6 hallgatója jelentkezett: Fülöp Hajnalka és Puszti Attila (Társadalomtudományi szekció), Gyuricza Terézia és Üsztöke József (Had- és Rendészettudományi szekció), Hartyáni- de Dubois Krisztián (Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi szekció), Őri Ivett (Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai szekció).

A tehetséggondozó és kutató műhely tehetségazonosító munkájának, a célzott tehetségígéretek körének, a válogatás módszereinek a bemutatása

A tehetségek iránti igény az adott társadalom számára mindig is jelentős feladatot ruházott az iskolarendszerre. Elkerülhetetlen a tehetséggondozásnak a köz- és felsőoktatásba történő beemelése bármely oktatási programban. Különösen igaz ez napjaink felsőoktatásában, ahol az eluralkodott tömegoktatás gyakorlata magában hordozza az alulteljesítő tehetségek tömegét is, akik elkallódhatnak nem csak az adott intézményben, hanem a társadalomban is. Tudásalapú, modern technikai vívmányokkal körülbástyázott világunkban az innováció a fejlődés katalizátora, amely kiváló tehetséges szakembereket igényel. A felsőoktatási intézmények számára több célt is felállít a tehetségfelismerés- és gondozás: az oktatás színvonalának megtartása, folyamatos lépéstartás a tudományfejlődéssel, valamint a tehetséges hallgatók életpályájának megalapozása.

A tehetségazonosítás, az identifikáció szemesztereket átívelő folyamatában jelentkező szubjektív és objektív tényezők összhatása alakítja a kutatómunkára motiválható hallgatók létszámát. Az alkotóképességük intellektuális faktorai hamar kirajzolódnak az évközi házi dolgozatok, referátumok bemutatásában. A kreativitásmutatókat már a témaválasztás is magában hordozza: milyen aktuális kérdésekre keresik a választ, hogyan kutatják az elméletet és vallatják a gyakorlatot, milyen konklúziót képesek levonni a hétköznapi gyakorlat minősége javára, és az hogyan épül be munkakultúrájukba. Tanulmányi teljesítményükben értékeljük a humánképességeket, a kreatív-produktív képességeket valamint a komplex intellektuális tevékenységeket. Gyakran követjük a Mönks-Renzulli és a szakértő-újonc tehetségfejlesztő paradigmákat.

A tehetséggondozó munkába bevonni kívánt hallgatók jellemzése eddigi teljesítményének bemutatása

Hallgatóink tanulmányi átlaga 4,5 feletti. Tevékenységük nemcsak az órák hallgatására terjed ki, hanem részt vesznek különböző mozgalmakban (pl. településkutató mozgalom, tanyakutató kör (Lakitelel Alapítvány szervezésében).

A hallgatók aktív tagjai a Karon működő Torkolat elnevezésű társadalomkutató csoportnak is.

Erdészné Dr. Molnár Marietta – Dr. Szarvák Tibor

Kiváló

Szent István Egyetem • Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.  •  Minden jog fenntartva